Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor de website werkenbij.favoritegifts.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Favorite Gifts B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Favorite Gifts B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Favorite Gifts B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Favorite Gifts B.V. opgenomen informatie.

Onze website bevat links naar andere sites die niet door Favorite Gifts B.V. worden onderhouden. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Favorite Gifts B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Favorite Gifts B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op de inhoud van deze website ligt bij Favorite Gifts B.V.. Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, zonder schriftelijke toestemming van Favorite Gifts B.V., tenzij anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden via onze contactpagina zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.